Eutonie

 

Eutonie….duurzaam omgaan met je lichaam

 

Euh …. wat?

De kracht van de eutoniepedagogie, ontwikkeld door Gerda Alexander (1908-1994), is dat ze gebaseerd is op het natuurlijke gedrag en de natuurlijke ontwikkeling van de mens.

Via eutonie word je ontvankelijker voor je gewaarwordingen.

De neutrale, objectieve waarneming van zichzelf en de omgeving zorgt voor een onbevooroordeelde perceptie en meer werkelijkheidsbesef.

 

Onze dagelijkse bewegingen zijn het product van een geraffineerd samenspel van zintuigen, zenuwstelsel, bind- en spierweefsel, en 206 botten in een samenhangend skelet. In deze weefsels vangen miljoenen zenuwuiteinden informatie op en seinen voortdurend ‘de stand van zaken’ door naar ons brein, dat telkens voor een adequaat antwoord zorgt. Het is een zelfregulerend systeem.

 

Wij kunnen onze ‘spanningstoestand’ waarnemen en door deze informatie haarfijn registreren wat juist en weldoend is voor ons organisme of wat er roofbouw op pleegt!

Aan deze fijnzinnige signalen van het eigen lichaam gaan wij helaas (té) dikwijls voorbij, waardoor je ontregeld geraakt. Door eutonie vindt de persoon zijn innerlijke balans terug. De vruchten hiervan kan men ervaren in dagelijkse handelingen, in het beoefenen van yoga, shiatsu, fitness, sport en spel.

 

… tastbaar!

De realiteit van de gevoelde, tastbare wereld waarbij de tastzin wordt aangesproken is een bron van informatie over onszelf en over de wereld om ons heen.. Sensoriële en zintuigelijke waarneming hoort bij het leven zelf, het vormt de basis van gezond verstand en geeft toenemend plezier in beweging en aanraking. Het reguleert de tonus in het lichaam en helpt je met de juiste spanning én met veerkracht in het leven te staan.

Dit terug vinden vraagt een ingesteldheid van innerlijke rust en luisterbereidheid die (terug) geleerd kan worden. Dat is ondermeer het doel van de eutoniepedagogie .

 

… elementaire zelfzorg!

Eutonie wekt in jou mogelijkheden om op een nieuwe manier jezelf ter hand te nemen in het dagelijks leven, met meer zelfbeschikking en aanpassingsvermogen, met respect voor je grenzen en die van je medemensen.

Door het regelmatig oefenen kan je lichaamsgevoel zich ontvouwen tot lichaamsbewustzijn, waardoor ook je zelfbeeld evolueert.

Je voelt je beter in je vel!

 

…. grond(ig)-werk!

Tijdens het cursuswerk wordt ‘grond onder de voeten’ een primordiaal gegeven. Het hervonden grondcontact wordt na een tijdje een verworvenheid in alle, ook moeilijke, omstandigheden. Het leidt tot standvastig zelfvertrouwen en het wordt een belangrijke ondersteuning bij het verwerken van emoties .

De dagelijkse houdingen worden doorweven van een hogere kwaliteit van aanwezigheid, draag- en daadkracht. Deze klare omgang met zichzelf brengt eveneens klaarheid in het denken, rust in houding en gemoed.

Eutonie leert je geduldig geduldig wachten, verlangzamen en stil staan, om dan met onvermoede vitaliteit en creativiteit het leven van elke dag ten volle te leven.

 

Hoe?

Liggend, zittend of staande doe je eenvoudige oefeningen waarbij je in een langzaam ritme, los van elke vorm van prestatie, je aandacht leert richten op het waarnemen van je lichaam. Dit leidt ondermeer tot het afbouwen en lossen van spanning. Stilletjes aan wordt het een gewoonte om te 'voelen wat je doet' en om te voelen wat, hetgeen er op je afkomt, met jou doet.

Door het hervonden contact met je lichaam wordt eveneens de wijsheid van je lichaam aangesproken. Het zelfherstellend vermogen –de homeostase- krijgt weer alle kansen.

Voor wie?

Voor iedereen die op zoek is naar meer levenskwaliteit en die belang hecht aan natuurlijke gezondheidspreventie.

Eutonie werkt ook heilzaam bij stressklachten, pijn, moeheid, stijfheid, onzekerheid, onrust, angst...

 

Waar en wanneer?

In Turnhout in STUDIO 118, Graatakker 118

 

GRATIS kennismaken op 9 oktober van 13.00 tot 17.00uur

 

Introductiecursus voor BEGINNERS:

Duurzame zelfzorg met je lichaam als kompas

​ 7 dinsdagen van 13u tot 16u vanaf 16 oktober 2018

6 dinsdagen van 13u tot 17u vanaf 19 februari 2019

 

Basiscursus : Het gevoelde contact met jezelf en je omgeving

(min. 20u vóórervaring gewenst)

5 donderdagen van 11u tot 16u vanaf 25 oktober 2018

6 dinsdagen van 13u tot 17u vanaf 23 april 2019

 

Vervolgcursus 1: Een weg naar oprichting, met je skelet als steun

(min. 40u vóórervaring gewenst)

5 x donderdag van 11u tot 16u vanaf 7 februari 2019 (niet op 28/2)

 

Vervolgcursus 2: In je kracht staan en je kracht optimaal benutten

(min. 60u vóórervaring)

5 x donderdag van 11u tot 16u vanaf 25 april 2019

 

Vervolgcursus 3: Je beweging bewonen en bewegingsplezier (her)vinden

​ (min. 80u vóórervaring gewenst, liefst o.v.v 1 of 2x een jaartraject)

5 x donderdag van 11- 16u (ca 1x per maand)

18 okt, 22 nov, 13 dec, 31 jan, 28 febr,

 

Begeleiding door Renild Van den plas – eutoniepedagoge VES

 

Activiteiten van andere eutoniepedagogen, getuigenissen, foto’s, een korte video vindt u terug op www.eutonie.info en op de website van de Vlaamse Eutonieschool: www.eutonieschool.org

Voor meer specifieke info over bovengenoemde cursussen, kan u ook terecht op renild.vdp@gmail.com of 014/43.65.11

 

Studio 118 BVBA

Graatakker 118

2300 Turnhout